Czy konto internetowe jest bezpieczne?

W artykule dowiesz się:

jak zabezpieczone są konta internetowego

przed czym zabezpiecza szyfrowanie protokołem SSL

jak działa token

jak bezpiecznie korzystać z konta przez internet

Ebanki, czyli banki dające możliwość dostępu do konta poprzez kanał internetowy, wykorzystują zabezpieczenia na skalę kilkustopniową. Żaden bank, nie może pozwolić sobie na nienależytą ochronę transakcji dokonywanych drogą internetową, która narażałaby finanse klientów, a bankowi groziła poważną katastrofą.

Pierwszym bazowym zabezpieczeniem jest szyfrowanie poprzez protokół SSL przepływu danych pomiędzy serwerem bankowym, a komputerem klienta. Protokół SSL zabezpiecza przed niepożądanym dostępem do informacji o środkach na koncie, czy też operacjach jakie miały miejsce.

Kolejnym zabezpieczeniem jest login, hasło, token, hasło sms, lista haseł jednorazowych (choć od tego już się odchodzi). Login to inaczej identyfikator klienta, jest nadany odgórnie przez bank i jest szeregiem cyfr bądź też cyfr oraz liter. Pierwsze hasło, służące do aktywowania konta, przesyła nam bank Po dokonaniu tego, niezwłocznie należy je zmienić. Banki zazwyczaj określają wytyczne dotyczące hasła do konta. Mało bezpieczne jest wybranie przez użytkownika hasła składającego się z samych cyfr lub liter, bardziej preferowane są hasła zawierające cyfry, małe i duże litery oraz znaki specjalne. Do zabezpieczenia transakcji banki stosują np. tokeny. Są to bardzo bezpieczne urządzenia, bądź też aplikacje na telefonie komórkowym klienta, które co kilka minut generują nowe hasło- gwarantuje to duży stopień bezpieczeństwa. Dobrze zabezpieczają także hasła wysyłane w formie sms dla potwierdzenia dokonania danej transakcji.

Zabezpieczenia bankowe są na wysokim poziomie, dlatego też konta internetowe są jak najbardziej bezpieczne. Najsłabszym ogniwem systemu zabezpieczającego jest sam użytkownik. Dlatego nie wolno zapominać o kilku rzeczach.

– podczas logowania należy upewnić się, czy operacja jest zaszyfrowana, co świadczy o tym adres zaczynający się od „https” oraz żółta kłódka u dołu/w pasku przeglądarki.

hasło powinno być trudne, powinno zawierać litery małe oraz duże, cyfry, znaki specjalne

– po każdym zalogowaniu, należy się wylogować

– nie należy klikać w hiperłącza w e-mailach wysłanych rzekomo przez banki, ponieważ mogą one przekierować na fałszywą stronę

– pod żadnym pozorem nie należy ujawniać loginu oraz hasła, nawet jeśli jest to wiadomość od banku. Możemy być pewnie, że ktoś właśnie podszywa się pod nasz bank, ponieważ instytucje te nie mają zwyczaju prosić o tego typu informacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *