Jak wziąć samochód w leasing?

W artykule dowiesz się:
– dlaczego wybrać leasing
– jak wziąć auto w leasing krok po kroku
– jakie dokumenty powinien złożyć leasingobiorca

Wzięcie samochodu w leasing jest doskonałym rozwiązaniem chociażby dla firm, które stosunkowo krótko działają na rynku. Często też okazuje się, że leasing jest jedyną możliwością pozyskania samochodu na firmę ze względu na uproszczone procedury jak i brak konieczności posiadania przez firmę dużego majątku własnego.
Na początek, konieczne jest dokonanie wyboru auta, czyli określenie modelu samochodu, jak również sprawdzenie  tzw. zdolności leasingowej oraz zapoznanie się z przybliżonymi kosztami leasingu. Można to sprawdzić poprzez kalkulatory leasingowe.
Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru firmy leasingowej. Głównym kryterium wyboru danej firmy powinna być najbardziej korzystna oferta jaką proponuje. Można to sprawdzić poprzez porównywarki ofert leasingowych. Po dokonaniu wyboru, pozostaje już tylko skontaktowanie się z danym usługodawcą, który przedstawia warunki przystąpienia do leasingu, co wiąże się także z otrzymaniem przedwstępnej decyzji. Do tego konieczne jest dokonanie analizy zdolności leasingobiorcy do spłaty zadłużenia.
Trzecim etapem jest złożenie wniosku leasingowego. Klient dostarcza wymagane dokumenty, które mogą sprowadzać się do minimum przy uproszczonej procedurze. Oznacza to, że leasingobiorca podaje nr NIP, Regon, przedstawia Ewidencję Działalności Gospodarczej bądź wpis do KRS, zobligowany jest do przedłożenia dwóch dokumentów tożsamości właścicieli firmy. Na tym etapie, konieczne jest również przedstawienie faktury wystawionej na leasingodawcę, dotyczącej zbycia przedmiotu leasingu.
Kolejnym krokiem jest przedstawienie przez firmę leasingową wstępnych warunków umowy. Jest to także czas na dokonanie analizy, pomiędzy gotowymi już ofertami leasingodawców oraz wybranie najlepszej wśród nich.
Po spełnieniu wymagań formalnych dochodzi do podpisania umowy leasingowej, uiszczenia opłaty wstępnej (tzw. czynsz inicjalny) oraz innych opłat przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy. Leasingodawca, przelewa środki za wzięty w leasing samochód- dostawcy. Następnie, po odebraniu pojazdu jest on przekazywany leasingobiorcy. Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *