O kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny – kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym

Można dokonać podziału kredytu ze względu na cel:

1) kredyt hipoteczny – środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego lub spółdzielczego, innej nieruchomości (uruchamiany całości); przelew odbywa się pomiędzy bankiem a np. developerem na podstawie dokumentów

2) kredyt budowlano-hipoteczny – środki są przekazywane w całości lub transzach (opcja przy budowie domu lub budowie przez spółdzielnię albo developera); przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy; do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbiór na podstawie protokołuze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału (niezbędny jest kosztorys celem rozliczenia wydatków na podstawie faktur)

3) pożyczkę hipoteczną – środki są przekazywane na dowolny cel; (np. zakup sprzętu Hi-Fi lub samochodu) przy czym zabezpieczeniem pozostaje nadal hipoteka

lub ze względu na walutę:

1) ‚w walucie krajowej’ – niekoniecznie w polskiej

2) ‚denominowane’ – kredyt udzielany jest np. w PLN, ale w dniu podpisania umowy jego wartrość jest przeliczana na daną walutę (np EUR, USD, JPN, CHF)według kursu z danego dnia; harmonogram rat podany jest w walucie obcej; spłata następuje w danym dniu miesiąca (może być ustalona inna częstotliwość, zarówno co do kapitału jak i odsetek) według wzoru :

-> wartość raty w walucie x kurs waluty¹ = wartość w PLN

¹typy kursów :

1.fifxing NBP (tzw. kurs średni) 2.kurs sprzedaży 3.kurs kupna

Kredyt spłacany na podstawie fixingu jest korzystniejszy ze względu na brak różnicy w wartości. Większość kredytów jest przyznawana systemem : 1) udzielenie – suma podzielona przez kurs kupna danego banku 2) spłata – rata pomnożona przez kurs sprzedaży danego banku Ten system powoduje, iż w momencie udzielenia kredytu mamy wyższą kwotę (różnica kursów) do spłaty.

Przykład :

80.000 PLN denomnowane w EUR (dane szacunkowe): ->kurs kupna przez bank  : 4.00 PLN ->kurs sprzedaży przez bank : 4.10 PLN ->wartość w dniu udzielenia : 20.000 EUR (80.000 PLN/4.00 PLN) ->rata ok. 200 EUR ->dzień spłaty pierwszej raty to wartość 820 PLN ->przypadku całości 82.000 PLN nawet w przypadku spłaty zaraz po udzieleniu

W przypadku denominowanych uruchamianych w transzach prawie pewne jest ryzyko, że wartość przekazanych kwot nie będzie zgodna z wartością wskazaną w umowie z developerem lub społdzielnią ze względu na różnicę kursów w dniu uruchomienia.

Przykład (dane szacunkowe): -> wartość z umowy – 80.000 PLN – po denominacji (kurs 4.00 PLN/EUR) 20.000 EUR -> ilośc transz – 4

a) kurs waluty pierwszej transzy (kurs sprzedaży przez bank) 4.00 PLN b) wartość 1 transzy – 20.000 PLN (5.000 EUR x 4.00 PLN = 20.000 PLN)

c) kurs waluty drugiej transzy (kurs sprzedaży przez bank) 3.90 PLN d) wartość 2 transzy – 19.500 PLN (5.000 EUR x 3.90 PLN = 19.500 PLN) – brak 500 PLN.

W przypadku kursu wyższego niż przy pierwszej transzy niższa będzie tylko suma w walucie (w przykładzie EUR) natomiast suma pozostanie bez zmian.

 

ZABEZPIECZENIA KREDYTU :

1. docelowe – hipoteka

2. tymczasowe – ubezpieczenie kredytu,poręczenie według prawa cywilnego,weksel, blokada środków na rachunku (np. lokaty);

KOSZTY KREDYTU HIPOTECZNEGO :

1. prowizja bankowa

2. ustanowienie hipoteki

3. koszty notarialne

4. założenie księgi wieczystej dla nieruchmości jej nie posiadjących lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości

5. ubezpieczenie od zdarzeń losowych (swoiste AC dla nieruchomości) z cesją praw z polisy na bank kredytujący (niezbędna w całym okresie kredytowania w odróżnieniu od ubezpieczenia kredytu)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *